Theoretical, abstract, hygienic, minimal conceptualism meets sensitivity, melancholy and feelings in general

23 August - 23 September 2018

Tegnerforbundet, Oslo, Norway

Curated by Monica Holmen

Som kurator har det vært min fornøyelige oppgave å få lov til å grave i Tegneklubbens arkiv. Med  lave terskler og takhøyde for det meste, har klubben siden 2004 skapt et trygt rom for frihet og faenskap. Klubben diskuterer, kommenterer og setter på spissen en rekke temaer og forhold i umiddelbar nærhet, men også mye annet besynderlig og absurd, ispedd bruddstykker av tekst og onelinere, i form av tegning, maleri, collage – og alltid på A4-ark.

Klubbens omfattende praksis har generert et arkiv på over 10 000 arbeider, og en mangslungen bildeverden som utvilsomt treffer noe i noen og enhver. Den som sier noe annet, lyver. Møt svette yogamenn, Trump, forslag til kunstprosjekter, logoer og museer, ulydige objekter og bananer, malingskladder, egg og elefanter, og ikke minst absurde tekststykker som tilfører mening i et tilsynelatende meningsløst univers.

Fram fra boksenes støvete mørke har jeg plukket fritt verk etter ravende subjektive impulser, tidvis korrigert av mer intellektuelle reflekser. Noen darlings måtte bøte med livet underveis, men sånn er det alltid.

Monica Holmen

 

Tegnerforbundet

 

As a curator, it has been my pleasure to be allowed to dig in the Tegneklubben archive. With a low threshold and compromise for the most part, the club has since 2004 created a safe space for freedom and absurdity. The club discusses, comments and focuses on a variety of topics and issues in the immediate vicinity, but also many other strange and absurd scratched pieces of text and oneliners, in the form of drawing, painting, collage - and always on A4 sheets.

The club's extensive practice has generated an archive of over 10,000 works, and a multitude of image worlds that undoubtedly strike something in everyone. Those that says anything else are lying. Meet sweaty yoga men, Trump, suggestions for art projects, logos and museums, disobedient objects and bananas, paint splotches, eggs and elephants, and not least illogical pieces of text that add meaning to an apparently meaningless universe.

Out from the dusty darkness of the boxes, I have selected works based on exhilarating subjective impulses, sometimes corrected by more intellectual reflexes. Some darlings have been sacrified along the way, but that's always the way.

Monica Holmen

 

See images here