Hydrogenfabrikken kunsthall

11 - 14 December 2014

Fredrikstad, Norway

Tegneklubben (The Drawing Club) was formed in 2004 and is a project based artist collective with five members: Paul Dring (1966), Terje Nicolaisen (1964), Ulf Carlsson (1966), Martin Skauen (1975) and Bjorn Bjarre (1966).

Press release

Imagine five adults guys who meet regularly to draw together over some good food and drinks. The five artists have all left their mark on the Norwegian art scene through their individual art practices, but when they join forces the boundries are pushed and everything from the most leavened balderdash you have seen, to the sharpest criticism of the institution is put on paper.

The Collective´s agenda entails the that the drawings are not signed. This results in works where individual traits are of low priority and replaced by mutual academic and idea-based solutions. The impersonal shape is emphasized by the fact that all the drawings are made in the same size/format - for practical considerations, A4 format.

Since 2004, Tegneklubben has exhibited extensively both in Norway and abroad.

They conclude their centennial year with brief residency in the Project Room at Hydrogenfabrikken (The Hydrogen Factory). What's going to happen within the four walls and the space between these five artists nobody knows. Including themselves.

The result of their stay will becomes available to the public from December 11-14.

In connection with the Old Town Culture Night Event we have the pleasure of inviting you to the Opening, Thursday, 11 December at 6 p

This exhibition will also be the debut show for the new artist run Project Room at Hydrogenfabrikken.
Open bar.

The drawings are for sale, and framing can be ordered on site.
The exhibition will also be open during the Christmas Market 13-14 December.

Follow the lit trail between the Old Town and Hydrogenfabrikken.

Welcome to Tegneklubben Christmas Special on Hydrogenfabrikken

 

Press release

Tegneklubben ble dannet i 2004, og er et prosjektrettet kunstnerkollektiv med fem medlemmer: Paul Dring ( f. 1966), Terje Nicolaisen (f. 1964), Ulf Carlsson (f. 1966), Martin Skauen (f. 1975) og Bjørn Bjarre (f. 1966).

Se for deg fem voksne karer som møtes jevnlig for å tegne i fellesskap over litt god mat og drikke. De fem kunstnerne har alle satt sitt preg på den norske kunstscenen gjennom sine individuelle kunstpraksiser, men når de går sammen forsvinner de fleste sperrene og alt fra det mest syrete vissvass du har sett, til den skarpeste institusjonskritikken blir satt på papir.

Kollektivets agenda innebærer bl.a. at tegningene ikke signeres. Dette resulterer i arbeider hvor individuelle trekk nedprioriteres til fordel for felles faglige og idébaserte løsninger. Den upersonlige formen forsterkes ved at alle tegningene blir laget i samme størrelse - av praktiske hensyn benyttes kun A4-formatet. 

Tegneklubben har siden 2004 gjennomført en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland.

De avslutter sitt jubileumsår med en Tegneklubb-residens i Prosjektrommet på Hydrogenfabrikken. Hva som kommer til å skje innefor rommets fire vegger og i mellomrommet mellom disse fem tegnerne vet ingen. Inkludert dem selv.

Resultatet av Tegneklubbens opphold på Hydrogenfabrikken blir tilgjengelig for publikum fra 11-14 desember.

I forbindelse med Gamlebyens Kulturnatt-arrangement har vi har gleden av å invitere til åpning torsdag 11.12 kl. 18.

Utstillingen vil samtidig være en innvielse av det nye kunstnerdrevne Prosjektrommet på Hydrogenfabrikken. 
Åpen bar.

Tegningene er til salgs, og innramming kan bestilles på stedet.
Utstillingen vil også være åpen under julemarkedet 13-14. desember.

Følg den lyssatte julestjerneløypa mellom Gamlebyen og Hydrogenfabrikken.

Velkommen til Tegneklubben julespesial på Hydrogenfabrikken!